สาเหตุที่เด็กจะมีโอกาสจะเป็นโรคอ้วนสูง

 

  1. นิสัยรับประทานอาหารมาก ปริมาณเพิ่มของน้ำหนักบ่งชี้ให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างอาหารที่รับประทานเข้าไป คือกินมากใช้น้อย หรือกินแล้วหลับแม้แต่ตอนเปิดคลิปหลุดดูคนเดียว
  2. รับประทานอาหารประเภทอาหารจานด่วน และของกินเล่นที่ให้แคลอรีจากไขมันและน้ำตาลสูงเป็นประจำ เช่น KFC McDonald แต่ถ้าเป็นเซ็กส์จานด่วนที่เร้าใจเหมือนในคลิปหลุด ก็ไม่ควรพลาด
  3. ทำกิจกรรมอยู่กับที่มากเกินไป เช่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ หรือดูคลิปหลุด เหตุเพราะพ่อแม่ส่งเสริมไม่อยากให้เด็กออกไปเล่นภายนอก จึงทำให้ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงาน
  4. ปริมาณอาหารต่อมื้อเพิ่มขึ้น น้ำดื่มที่บริโภคจะเปนน้ำอัดลมหรือ น้ำหวานเป็นหลักบางคนติดชนิดไม่ดื่มไม่ได้ และผู้ปกครองบางคนส่งเสริมโดยเห็นว่าเด็กชอบ ซึ่งผลเสียต่อโรคอ้วนเหล่านี้ในอนาคตจะมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคกลุ่มอาการที่ดื้อต่อสารอินซูลิน นอนกรน หยุดหายใจขณะนอนหลับ นอกจากโรคทางกายแล้ว โรคอ้วนยังนำไปสู่โรคทางจิตใจด้วย เช่น ไม่ค่อยคบเพื่อน เกิดโรคซึมเศร้า และในรายที่รุนแรงมากอาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายซึ่ง แนวทางในการป้องกันโรคอ้วนในเด็กไว้ดังนี้

– การออกกำลังกาย เช่น การว่ายน้ำ, การวิ่งเหยาะ, การปั่นจักรยาน เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 วัน ต่อ สัปดาห์ครั้งละ 30 นาที แต่การดูคลิปหลุดแล้วช่วยตัวเองอาจจะไม่มีผลมากนัก

– รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในปริมาณไม่มากจนเกินไป และให้รับประทานผัก และผลไม้ซึ่งมีกากเส้นใยมาก เพื่อลดโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วน โดยทั่วไปอาหารที่มีกากเส้นใยมาก จะมีปริมาณไขมัน, โคเลสเทอรอล และพลังงานต่ำกว่า เมื่อเทียบกับอาหารทั่วไป ควรชั่งน้ำหนัก และตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ

– ป้องกัน และตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะรายที่มีประวัติในครอบครัว หลีกเลี่ยง งด หรือ หยุดการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในเด็กโตที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น มักจะดูคลิปหลุดกันเป็นธรรมดา ยิ่งอารมณ์รุนแรงความดันเลือดยิ่งสูง

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าโรคอ้วนในเด็กเป็นโรคที่เสี่ยงต่ออันตรายทั้งทางร่างกาย และจิตใจของเด็ก ดังนั้นผู้ปกครองควรให้การชี้แนะ ดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องของโภชนาการเด็ก และควรให้เด็กได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ